Όροι Χρήσης

Λίγα λόγια για την ασφάλεια του Blog:

Ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, από την Έλενα και τον Νίκο. Πρέπει να γνωρίζετε πως οτιδήποτε ανεβαίνει στο www.travelen.eu αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία και απαγορεύεται αυστηρώς, η αντιγραφή, η λήψη (download), η παρουσίαση και η αναδημοσίευση του, για εμπορική, ανταγωνιστική ή άλλη δραστηριότητα. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για οποιαδήποτε απορία.


Όροι:

 

1. Περιεχόμενο

Το www.travelen.eu είναι ένας ταξιδιωτικός ιστοχώρος του διαδικτύου όπου παρουσιάζονται εικόνες, πληροφορίες, προσωπικά κείμενα και διάφορα άλλα δεδομένα (ήθη, έθιμα, συνήθειες, παραδόσεις, χαρακτηριστικά κλπ) από/για ταξίδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου, με προτάσεις για διανυκτέρευση, φαγητό, μετακίνηση, ψυχαγωγία, διασκέδαση, επισκέψιμους χώρους κλπ. Παρέχει επίσης υπηρεσίες και δυνατότητες διαφήμισης, αναφορικά με δραστηριότητες σχετικές και συναφείς με τα ταξίδια και τον τουρισμό (ξενοδοχείων, εστιατορίων, μουσείων, κέντρων διασκέδασης, εταιριών μεταφοράς κλπ).

2. Γενικοί όροι χρήσης

Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του blog μας ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Με την είσοδο στο blog τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει λάβει πλήρη γνώση, έχει κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και περιορισμούς χρήσης. Το περιεχόμενο του λειτουργεί και προσφέρεται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ουδείς έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης, χρήσης, αντιγραφής, λήψης, παρουσίας, αναπαραγωγής κλπ οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών, προϊόντων, λογισμικού, υπηρεσιών του Travelen.eu για εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα και σκοπό. Δεν είναι επιθυμητή η συναλλαγή με ανηλίκους ή με άτομα που δεν έχουν ικανότητα δικαίου, καθώς επίσης και με άτομα που διέπονται από κακοβουλία και ως εκ τούτου διατηρείται το δικαίωμα της άρνησης πρόσβασης στο Site σε οποιονδήποτε που δεν πληροί τις άνω προϋποθέσεις ή για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό λόγο και εύλογη αιτία.

3. Ειδικότεροι όροι χρήσης

Ο χρήστης έχει δυνατότητα να παραθέσει την κριτική του ή τα σχόλιά του συμπληρώνοντας τη φόρμα με τα σχόλια χρηστών, με χαρακτήρα ενημερωτικό και σε καμία περίπτωση εμπορικό ή ανταγωνιστικό, που δύναται να εμφανίζεται στο τέλος κάθε σελίδας και σε συνέχεια του αναρτημένου θέματος, αποκλειστικά για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη γνώμη του, η οποία είναι αποκλειστικά δική του και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται το Travelen.eu. Η ανάρτηση σχολίων δύναται να χρησιμοποιηθεί από το Travelen.eu κατά την απόλυτη ευχέρεια και να τοποθετηθεί ή να αναρτηθεί και σε άλλα site ή σε συγγενείς ή συναφείς ή συνεργαζόμενους ιστοχώρους ή ακόμα να διαγραφεί ή να προσαρμοστεί, με δικαίωμα του Travelen.eu σε άρνηση σχολίων κατά την απόλυτη ευχέρεια. Ο χρήστης με τη καταχώριση της υποκειμενικής κριτικής, άποψης ή σχολίων του, παρέχει την ανέκκλητη άδεια στο Travelen.eu να δημοσιεύσει, να χρησιμοποιήσει και να αναπαράγει την ανάρτηση, διαγράφοντας οποιοδήποτε περιεχόμενο αντίθετο με τους νόμους και τους κανόνες ή που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δικαίωμα ή προσωπικά δεδομένα ή που έχει άσεμνο, προσβλητικό, κακοήθες ή προφανώς αναληθές περιεχόμενο. Πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες μέσω των σχολίων των χρηστών περιέρχονται αυτόματα στην αποκλειστική ευχέρεια ελεύθερης και απεριόριστης χρησιμοποίησης από το Travelen.eu, χωρίς κανένα δικαίωμα του χρήστη περί πνευματικών δικαιωμάτων, αποζημίωσης κλπ. Απαγορεύεται η δημοσίευση κριτικών και σχολίων με περιεχόμενο που δύναται να θεωρηθεί παραβίαση σήματος, πατέντας, πνευματικού δικαιώματος και ιδιοκτησίας και εν γένει παραβίαση της εθνικής, κοινοτικής ή άλλης νομοθεσίας και των κανόνων του Blog. Το Travelen.eu δεν υπέχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των κριτικών και των σχολίων ή για οποιαδήποτε ανακρίβεια, συκοφαντία, δυσφήμιση. υπερβολή, παράλειψη, προσβολή που περιλαμβάνεται σε αυτές και έχει δικαίωμα να τα διαγράψει ή να τα τροποποιήσει χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη, εάν διαπιστωθεί ανάρμοστο περιεχόμενο ή και εάν υποβληθούν παράπονα από τρίτα εμπλεκόμενα ή μνημονευόμενα πρόσωπα.

4. Δεοντολογία και ευθύνη χρηστών

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Travelen.eu και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή να αναρτά παράνομο υλικό, ή πάσης φύσεως και περιεχομένου υλικό που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, απόρρητα ή προσωπικά δεδομένα, ή περιέχει περιεχόμενο ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, εμπορικό, αθέμιτα ανταγωνιστικό, διαφημιστικό κλπ. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οιοδήποτε τρόπο, η παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου των σχολίων και της ταυτότητας του χρήστη. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων χρηστών και μη με οποιονδήποτε τρόπο και η αποστολή ανεπιθύμητων ή διαφημιστικών μηνυμάτων. Η χρήση το Travelen.eu για παράνομους ή αθέμιτους σκοπούς συνεπάγεται ποινικές και αστικές ευθύνες. Το Travelen.eu δεν προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου των αναρτήσεων και των πληροφορικών που δημοσιεύονται από τους χρήστες και δεν φέρει καμία ευθύνη. Το Travelen.eu σε περίπτωση που ειδοποιηθεί για οποιοδήποτε μη αποδεκτό περιεχόμενο ή βλάβη τρίτου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαγραφή του περιεχομένου, σε διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του υπαίτιου χρήστη, σε κατάργηση της δυνατότητας και των κωδικών πρόσβασης και σε διευκόλυνση και παροχή στοιχείων ενώπιον των αρμοδίων αρχών για την αποκάλυψη της ταυτότητας και τον εντοπισμό του υπαίτιου χρήστη. Σε περίπτωση που χρήστης ή επισκέπτης του Travelen.eu προκαλέσει βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα μεταδοτικά συστήματα, ευθύνεται για κάθε βλάβη και ζημία και για τη δαπάνη αποκατάστασης, καθώς επίσης ευθύνεται και για πάσης φύσεως αποζημίωση από την προσβολή ή την πρόκληση ζημίας και ηθική βλάβη σε άλλους χρήστες ή/και στο Travelen.eu. Επίσης το Travelen.eu δεν ευθύνεται για την επικοινωνία και την τυχόν σχέση ή συναλλαγή μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαφημίζονται στο Travelen.eu για παροχή υπηρεσιών και αγαθών. Ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους όρους του Travelen.eu και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις δυνάμενες να προκαλέσουν στο Travelen.eu βλάβη ή δυσλειτουργία ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία και την αξιοπιστία του Travelen.eu. Ο χρήστης εγγυάται για την ορθότητα όλων των προσωπικών του στοιχείων.

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στο σύστημα του Travelen.eu προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στους χρήστες και να προβληθούν οι πάροχοι, προστατεύονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποβάλλοντας ο χρήστης τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα επικοινωνίας (Subscribe, Mail) τεκμαίρεται αμάχητα ότι παρέχει ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στο Travelen.eu προκειμένου να προβεί στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση αυτών και την προώθηση τους σε άλλους χρήστες ή παρόχους ή τρίτους. Ο χρήστης παρέχει επίσης τη δυνατότητα άνευ ανταλλάγματος προώθησης ή αναδημοσίευσης των δημοσιεύσεών του στο Travelen.eu. Οι χρήστες οφείλουν να μη δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα τρίτων χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Το Travelen.eu ουδεμία ευθύνη φέρει για προσωπικά δεδομένα χρηστών και τρίτων που δημοσιοποιούνται με ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους, οι οποίοι παραιτούνται ρητά των δικαιωμάτων τους να προβάλουν αντιρρήσεις. Το Travelen.eu δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για πληροφοριακές ή προωθητικές ενέργειες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει μηνύματα από το Travelen.eu, οφείλει να υποβάλει αίτημα. 

6. Πνευματική ιδιοκτησία

Το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες του Travelen.eu και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής) που αποτελούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες του υλικού του, ανήκουν στο Travelen.eu. Κάθε πνευματικό δικαίωμα που προκύπτει από περιεχόμενο που παρέχεται προς δημοσίευση μέσω του Travelen.eu μεταβιβάζεται στο ίδιο το site, που δύναται να χρησιμοποιήσει για κάθε χρήση και για εμπορική. Το Travelen.eu διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων που το χαρακτηρίζουν και ουδείς δικαιούται να αντιγράψει, δημοσιεύσει, προωθήσει, διαφημίσει, εντάξει, εκμεταλλευτεί ή χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο του περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων και των σχολίων πελατών και των μεταφράσεων. Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδα ανήκουν αποκλειστικά στο Travelen.eu, εκτός εάν αναφέρεται ρητά ιδιοκτησία τρίτου. Απαγορεύεται οιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά και εν γένει χρήση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του Travelen.eu καθώς και κάθε παραπλάνηση του κοινού.

7. Αποκλεισμός ευθύνης του Travelen.eu.

Το Travelen.eu δεν δύναται να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ορθότητα, την αξιοπιστία και τη σαφήνεια των δημοσιευόμενων πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεν υπέχει καμία ευθύνη για αποζημίωση έναντι παντός χρήστη ή τρίτου ή παρόχου. Ομοίως δεν υπέχει καμία ευθύνη για οιαδήποτε περιουσιακή ή ηθική ζημία ή βλάβη τρίτου ή χρήστη ή παρόχου από δημοσιεύσεις, πράξεις ή παραλείψεις των λοιπών χρηστών.

8. Λοιποί όροι.

Οι όροι του παρόντος θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά θα προκύπτει σε σχέση με τις υπηρεσίες του Travelen.eu θα υπάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των παρόντων όρων, δύναται να μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα αλλά και σε άλλες γλώσσες.

Η νομική υποστήριξη του travelen.eu παρέχεται από το δικηγορικό γραφείο “Τσόγιας Παναγιώτης”

Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή και τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας ένα μήνυμα